Image

Czym jest deratyzacja

Deratyzacja, odszczurzanie – zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Deratyzacja polega na zwalczaniu wszelkich gryzoni przy pomocy różnych środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Najczęściej występujące gryzonie to szczury oraz myszy. Ich szkodliwość polega w szczególności na zanieczyszczaniu (moczem, odchodami, włosami) surowców i produktów. Gryzonie te przenoszą blisko 60 groznych dla zdrowia chorób takich jak: goraczkę szczurza, dżumę, włośnicę. Ponad to ich obecność przejawia się w uszkadzaniu konstrukcji budynków oraz wyposażenia. Zgodnie z ustawa z dnia 13.09.1996r "O utrzymaniu czystości i porzadku w gminach" Dz. U. z 1996 Nr 132, poz. 622 z pózniejszymi zmianami, deratyzacja wymagana jest w lokalach gastronomicznych i magazynach żywności. Warszawa i okolice, serdecznie zapraszamy!

logo.png